Мета навчальної практики з дисципліни "Організація юридичної служби в суспільному виробництві" - сприяння опануванню студентами порядку та правил здійснення обов'язків юрисконсульта, ведення правової документації, а також здійснення договірної та претензійно-позовної роботи. Здійсненню цієї мети підпорядковано вибір усього навчального матеріалу.