МЕТА: сформувати національно-мовну особистість, ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, навчити їх професійного мовлення, збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців, формувати практичні навички ділового усного і писемного спілкування в колективі, розвивати комунікативні здібності.

ЗАВДАННЯ: систематизувати знання з української мови взагалі і професійного спілкування зокрема; сформувати вміння щодо написання, складання та перекладу професійних текстів; сформувати навички мовного оформлення ділових паперів; збагатити запас загальноважливої і професійної лексики.